Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja 2013:

Verejné ocenenie Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja sa uskutočnilo 22. februára v klube LÚČ v Trenčíne, a to za účasti Rady mládeže Trenčianskeho kraja, JEF Trenčín, Apache Entertainment, ale aj ďalších spoluorganizátorov.
Nominanti na oceňovanie boli vyberaní zo 4 kategórií, a to za výchovnú činnosť, ekológiu, sociálnu prácu, ale aj za osvetu a kultúru.

autor fotky: Andrea Viedenská

Odborná porota pracovala v zložení Miroslav Hajnoš (Európsky dialóg perspektívneho postoja), Marián Sopčak (viceprimátor mesta Považská Bystrica), Mária Labudíková (kultúrna manžérka Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici), Norbert Kuchárik (JEF Slovakia) a Alexandra Kurišová (Tematické centrum mládeže v Trenčíne) ktorá spomedzi osemnástich mladých ľudí vybrala po jednom dobrovoľníkovi na ocenenie za každú kategóriu.

Odborná komisia nominovala v kategórii výchovná činnosť Annu Kacejovú z Trenčína, ktorá obdržala ocenenie z rúk Marty Kianicovej, prorektorky pre vzdelávanie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Anna sa dlhodobo venuje v skautských družinách východe dievčat, pre ktoré pripravuje skautské hry, ručné práce a výlety. Medzi jej ďalšie aktivity patrí organizovanie skautského Mikuláša a Oscarová noc.

Július Krčmárik z Považskej Bystrice bol ocenený v kategórií ekológia. Ocenenie mu odovzdal primátor z Bánoviec nad Bebravou Marián Chovanec, ktorý je veľký nadšenec turistiky a bol veľmi rád, že mohol odovzdať takéto ocenenie práve on za obnovu studničiek a zber odpadkov z prírody.
V kategórií sociálna práca bola ocenená Mária Machová z Trenčína, ktorej plaketu odovzdal Andrej Barborka, prezident Študentskej rady Stredných škôl Slovenskej republiky.
Poslednou kategóriou bola osveta a kultúra, v ktorej z rúk riaditeľa úradu TSK pána Juraja Gerlici si odniesol ocenenie Ondrej Kubala z Bánoviec nad Bebravou.

Samostatnou kategóriou bol Hlas ľudu – verejné hlasovanie, v ktorom mohla verejnosť na facebooku podporiť hlasovaním svojho favorita. Víťazkou v tejto kategórii sa stala Martina Jurčáková z Trenčína, ktorá získala v uvedenej kategórii najväčší počet hlasov. Ocenenie odovzdal dekan City University of Seattle (Vysoká škola manažmentu v TN), ktorý pozdravil hostí po slovensky a zvyšok prejavu povedal po anglicky.

Nominantom z verejného online hlasovania bol aj Jozef Jurkovič z Považskej Bystrice, ktorý funguje v eRKu OC Považská Bystrica. Svojou prácou a podporou z radu verejnosti získal si obdiv členov predsedníctva Rady mládeže Trenčianskeho kraja, ktorí sa rozhodli Jozefa oceniť aj keď nie oficiálne. Ocenenie s plaketou mu mimo oficiálne oceňovanie odovzdal predseda Rady mládeže Trenčianskeho kraja Martin Labudík, ktorý mu poprial veľa úspechov v dobrovoľníckej práci v Považskej Bystrici.

Divákov celým programom sprevádzali Janka Malejčíková za JEF Trenčín a Juraj Tilesch z Apache Entertainment. Slávnostný galavečer spríjemnili lahodné melódie v podaní klaviristky Lucii Záhradníčkovej a akordeonistovi Vladimírovi Gašparovi.

Všetky informácie o nominovaných a ocenených dobrovoľníkoch z Trenčianskeho kraja sú dostupné na webovej stránke www.dobrovolnik.org