1. Dobrovoľník musí mať od 14 rokov do 30 rokov. Výnimku tvoria kategórie Pracovník s mládežou, Starosta a primátor.
  2. Dobrovoľník musí byť z Trenčianskeho kraja alebo dobrovoľnícka činnosť musela byť vykonávaná v Trenčianskom kraji.
  3. V prípade starostu a primátora sa jedná o osobu, ktorá dlhodobo podporuje dobrovoľníctvo a dobrovoľníkov v obci, prípadne v meste.
  4. Pracovníkom s mládežou sa rozumie osoba, ktorá navzdory svojmu povolaniu uskutočnuje voľnočasové aktivity a jeho činnosťou rozvíja nie len povedomie o dobrovoľníctve, ale ho aj buduje.
  5. Dobrovoľník, resp. nominant musí súhlasiť s návrhom na ocenenie Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja.
  6. V nominácií musia byť všetky informácie pravdivo napísane.
  7. V nominácií musí byť uvedený kontakt na dobrovoľníka, teda na nominanta a kontaktnú osobu z  organizácie prípadne skupiny, ktorá dobrovoľníka navrhla.
  8. Starostu prípadne primátora musí navrhnúť neformálna skupina prípadne organizácia pracujúca s mládežou.
  9. Nominácia musí byť zaslaná online DRTNK / online a fotka priložená cez e-mail na adresu 2017@dobrovolnik.org. V prípade vypisovania nominácie cez WORD. Prihláška musí byť stiahnutá z DRTNK / inštrukcie a rovnako tak poslana na e-mailovu adresu 2017@dobrovolnik.org.