Rok 2011 bol vyhlásený za Európsky rok dobrovoľníctva. V rámci napĺňania dobrovoľníckeho poslania sa činnosť Rady mládeže Trenčianskeho kraja zamerala na dobrovoľnícke aktivity, hlavne na prácu s deťmi a mládežou, úpravu a obnovu životného prostredia a verejného priestranstva v mestách a obciach a na činnosť pomoci sociálne slabším vrstvám obyvateľstva.
V rámci Európskeho roka dobrovoľníctva sa naši členovia RM TNK zúčastnili medzinárodnej konferencie o dobrovoľníctve v priestoroch Trnavskej univerzity v Trnave (8.2. 2011), ďalej sme pod záštitou primátora mesta v Považskej Bystrici zorganizovali konferenciu pod názvom Mladí ľudia a dobrovoľníctvo na miestnej a regionálnej úrovni v Považskej Bystrici (30.5. 2011) a uskutočnili množstvo ďalších dobrovoľníckych aktivít v spolupráci s mládežníckymi organizáciami v regióne Trenčianskeho kraja.

Aby sme zvýraznili dobrovoľníctvo u detí a mládeže ako aj u širokej verejnosti vyhlásili sme záverom roka ocenenie na Dobrovoľníka roka Trenčianskeho kraja.  Detské a mládežnícke organizácie mohli nominovať dobrovoľníkov. Podmienkou bolo, aby dobrovoľník bol vo veku 14 – 30 rokov a bol z Trenčianskeho kraja.

Týmto podmienkam vyhovelo 9 nominantov, ktorí boli nominovaní mládežníckymi organizáciami a neformálnymi skupinami. Cely priebeh nominácie bol rozdelený do dvoch fáz. Prvou fázou bolo hlasovanie prostredníctvom sociálnej siete Facebook, kde mohli mladí ľudia a široká verejnosť udeliť svoj hlas („Páči sa mi“) jednotlivým dobrovoľníkom. Najviac hlasov z pomedzi ostatných nominujúcich dobrovoľníkov získala Katka Harvánková z Považskej Bystrice počtom hlasov 258, ktorú nominovalo eRKo – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v Považskej Bystrici.

Katka Harvánková prijala ocenenie a svoje poďakovanie vyjadrila nasledovne: „To, že ma naši považskobystrickí eRkári nominovali na Dobrovoľníka roka Trenčianskeho kraja, som dlho ani netušila. Keďže nie som na facebooku, ani som nevedela, že niečo také prebieha. Len sa na mňa známi usmievali a hovorili: „Držíme ti palce…“ a „Dúfame, že to vyhráš…“. Až neskôr sa mi eRkári priznali, aké prekvapenie mi pripravili.Vôbec som nečakala, že by som niekedy mohla byť nominovaná a už vôbec nie, že by som mohla vyhrať. Preto by som chcela poďakovať všetkým, ktorí mi dali svoj „like“, všetkým spolueRkárom, rodine, priateľom a všetkým ostatným. Naozaj si to vážim. No a samozrejme vďačím predovšetkým Bohu, pretože od Neho som dostala množstvo darov, a tak môžem robiť to, čo robím.Víťazstvo v tomto hlasovaní je pre mňa povzbudením. Samozrejme, potešilo ma. Bola som prekvapená, koľko známych i menej známych sa zapojilo a dalo mi hlas.
Mám okolo seba skvelých ľudí.“ Na strane druhej sa cítim trochu nesvoja, pretože dobrovoľníckym aktivitám sa nevenujem kvôli oceneniu. Nikdy som sa nesnažila takto zviditeľniť. Okrem toho je veľa dobrovoľníkov, ktorí by si ocenenie taktiež zaslúžili, či už sú to ľudia v rámci eRka alebo aj mimo neho. Ja poznám osobne hlavne mnohých eRkárov a všetko sú to úžasní ľudia, ktorí robia veľa pre iných, preto je podľa mňa trochu zvláštne, že má byť ocenený len jeden človek.A tak by som chcela touto cestou poďakovať všetkým Vám, milí dobrovoľníci za to, že ste si zvolili dobro a snažíte sa robiť tento svet lepším, za to, že nemyslíte iba na seba, ale na iných. Zároveň Vás chcem povzbudiť, aby ste vytrvali v dobrom diele a ak aj nedostanete ocenenie tu na zemi (čo nie je naším cieľom, však?), v nebi na Vás za vynaložené úsilie čaká určite hojná odmena

Druhou fázou bolo ocenenie dobrovoľníkov členmi predsedníctva Rady mládeže Trenčianskeho kraja, ktorí udelili v troch kategóriách:

1. Ekológia (ochrana a obnova životného prostredia a verejných priestorov),
2. Sociálna oblasť,
3. Výchovná činnosť (práca s deťmi a mládežou).
O vybraní Dobrovoľníka roka Trenčianskeho kraja rozhodli členovia predsedníctva RMTNK nasledovne:

Tomáš Kašpar (ekológia) z Greenpeace v Novom Meste nad Váhom, Jaroslav Červínka (sociálna oblasť) z Iskry nádeje v Dubnici nad Váhom a Veronika Cibulková (výchovná činnosť), ktorú nominovalo Informačné centrum mladých v Partizánskom.

Do hlasovania prostredníctvom sociálnej siete Facebook sa zapojilo spolu 847 ľudí a našu webovú stránku navštívilo počas hlasovania 1276 ľudí, ktorí sa priamo zaujímali o príspevky na ocenenie Dobrovoľníka roka Trenčianskeho kraja.

Vyhlásenie  Dobrovoľník roka 2011 Trenčianskeho kraja  splnilo svoj cieľ a my sme radi, že sme upozornili verejnosť na to, že sa medzi nami pohybuje množstvo dobrovoľníkov, o ktorých mnohokrát ani nevieme. Oni nečakajú na ocenenie, to čo robia pre komunitu robia z čistého srdca, preto nás teší, že môžeme aspoň takto prispieť k ich oceneniu.
Slávnostné ocenenie sa uskutoční na Valnom zhromaždení Rady mládeže Trenčianskeho kraja dňa 28.januára 2012 v Trenčíne.

4 vybraní dobrovoľníci: Katka vybraná hlasovaním cez sociálnu sieť Facebook, ďalší 3-ja vybraní členmi predsedníctva RMTNK:
Katka Harvánková (Považská Bystrica) dlhodobo a už nejaký ten rok pomáha eRKu – hnutí detských spoločenstiev detí v Považskej Bystrici. Okrem toho, že študuje podieľa sa na všetkých aktivitách a pomáha vedúcemu oblastného centra. Má na starosti Centrum Považskej Bystrice. Pomáha pri organizovaní aktivít, ktoré pripravuje eRKo pre deti. Je veľkým nenahraditeľným článkom v organizácii. Všetko robí dobrovoľne.

Tomáš Kašpar (Čachtice) je dlhoročným aktivistom organizácie Greenpeace v Trenčianskom kraji. Okrem zapájania sa do centrálnych aktivít organizácie Greenpeace (v Bratislave a iných častiach Slovenska) je Tomáš kľúčovým dobrovoľníkom v Novom Meste nad Váhom a okolí.
Ako koordinátor miestnej lokálnej skupiny je Tomáš pre Greenpeace v danom regióne kľúčový. Koordinuje skupinu asi 10 – 15 ďalších dobrovoľníkov a zaisťuje tak, že ciele a aktivity Greenpeace sú komunikované verejnosti aj v trenčianskom kraji. Počas svojho pôsobenia v Greenpeace zorganizoval Tomáš desiatky infostánkov, zbierok podpisov pod dôležité petície, verejných eventov ako napr. Ekostopa v Trenčíne a ďalšie. V súčasnosti, ako jeden zo skúsených dobrovoľníkov pomáha organizácii aj pri organizovaní dobrovoľníckych táborov a tréningov.
Nominovaním mu chceme verejne poďakovať za jeho čas a energiu, ktorú doteraz našej organizácii venoval a motivovať ho k ďalšej spolupráci.

Veronika Cibulková (Šimonovany) sa stala členkou Mládežníckeho parlamentu mesta Partizánske, ktorý je poradným orgánom primátora mesta . Svojou činnosťou prispela k lepšiemu fungovaniu študentskej a žiackej rady mesta Partizánske. Venuje sa voľno-časovým aktivitám ktoré organizuje MPMPE a prispieva k úspešnej spolupráci medzi mladými mesta a miestnou samosprávou. Okrem toho reprezentuje ICM a MPMPE na rôznych seminároch, workshopoch a podieľa sa na neformálnom vzdelávaní svojich rovesníkov.
Taktiež je členkou Mládeže Slovenského Červeného kríža kde pôsobí, ako lektorka projektu Evička a deti, kde sú deti v predškolskom veku hravou formou poučené o zásadách zdravia. Ako ambasádor mesta Partizánske taktiež pôsobí v organizácii Mladiinfo, ktorá sa zaoberá informovaní mládeže o dobrovoľníctve, možnostiach štúdia či štipendiách. Jej náplňou „práce“ je rozširovať myšlienku využitia študíjnych možností medzi mladých na stredných školách v regióne.

Jaroslav Červinka (Dubnica nad Váhom) celý rok usilovne pomáhal neziskovej organizácii Iskra nádeje, pri zháňaní sponzorov, organizovaní benefičných akcií a zbierok, poslednou veľkou akciou, ktorá zožala veľký úspech bol JUKEBOX pre Dubnicu nad Váhom, kde si ľudia mohli dať za príspevok zahrať svoju obľúbenú pesničku. Táto suma bola následne odovzdaná odkázaným rodinám , prostredníctvom MsÚ v Dubnici nad Váhom. Aktuálny projekt, ktorý rozbieha bude riešiť nedostatok kvalitných učebníc na SPŠ, kde spolu s kamarátom prostredníctvom projektu KOMPRAX vyhotovia elektronickú učebnicu so všetkými potrebnými informácii. Spoluorganizoval benefičný koncert Deti deťom, ktorý navštívili Robo Mikla a raper LEvo, ďalej zabezpečuje fungovanie internetovej stránky Iskry nádeje, aktívne sa zapája do dobročinných zbierok a väčšiny dobrovoľníckych aktivít. Taktiež ako dobrovoľník pomáha partnerským organizáciám Iskry nádeje, ako napr. RC Ovečka z Trenčianskych Teplíc, Centrum voľného času v Dubnici nad Váhom a pod. Na svojej škole – Gymnáziu v Dubnici nad Váhom je veľmi aktívny v rôznych mimoškolských aktivitách, kde sa snaží predať svoje skúsenosti a znalosti mladším študentom, do nedávna bol riaditeľom TV štúdia ALEX. Okrem toho, že pomáha neziskovej organizácií Iska nádeje, vždy pomôže aj ľuďom, ktorí to potrebujú.

Spracovali: Martin Labudík (koordinátor a PR) a Ing. Štefan Beláň (predseda RMTNK)

Aktivita sa uskutočnila vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a TSK