Rada mládeže Trenčianskeho kraja usporiadala druhý ročník oceňovania Dobrovoľníka roka Trenčianskeho kraja. Ocenených bolo 10 mladých dobrovoľníkov z Trenčianskeho kraja.

V sobotu 16. februára na Valnom zhromaždení v Trenčíne sa uskutočnilo udeľovanie cien „Dobrovoľník  roka Trenčianskeho kraja 2012“. Možnosť nominovať dobrovoľníkov a oceniť prácu mladých na území Trenčianskeho kraja využilo 10 mimovládnych organizácii.
 Ako v prvom ročníku, tak aj v tomto druhom ročníku mali mladí ľudia a široká verejnosť možnosť prostredníctvom facebookového hlasovania si vybrať na ocenenie jedného dobrovoľníka. Vybraným dobrovoľníkom sa stal Marek Wesserle  z Považskej Bystrice s počtom 431hlasov.  Mareka nominovala organizácia eRKo HKSD OC Považská Bystrica.
Vedenie Rady mládeže Trenčianskeho kraja  sa v tomto ročníku rozhodlo vytvoriť nezávislú komisiu pre výber dobrovoľníkov na ocenenie, a to v zložení: Jana Šmýkalová (Rada mládeže Trnavského kraja), Katarína Hradská (Informačné centrum mládeže), Tomáš Bielik (Slovenský Skauting, Trenčín), Jaroslav Červinka (SEV DUB, Dubnica nad Váhom), Janka Polakovičová (OZ Free Times) Mária Labudíková (AK JB, Plevník-Drienové) Štefan Beláň (TOM, Dubnica nad Váhom). Z  navrhovaných nominantov boli vybraní 4 dobrovoľníci.
Ocenení dobrovoľníci okrem pamätného listu a knižky o Slovensku od Gabriely Revickej z Tricio Literary & Holiday Company si z rúk Jozefa Božíka, druhého podpredsedu TSK v Trenčíne a Štefana Beláňa, predsedu Rady mládeže Trenčianskeho kraja prevzali spolu aj s gravírovanou plaketou.
Ocenenia Dobrovoľník  roka Trenčianskeho kraja 2012 si odniesli za jednotlivé kategórie :
– Matej Petrovič, ZO SZOPK pri SEV Poniklec z Pružiny v kategórii ekológia (ochrana a obnova životného prostredia a verejných priestorov)
– Mária Jakubíková, eRKo-HKSD OC Rybany v kategórii sociálna oblasť
– Alexandra Kurišová, Osvetové centrum Rómov z Nového Mesta nad Váhom v kategórii výchovná činnosť (práca s deťmi a mládežou).
– Pavol Makyna, Puchovo dedičstvo z Púchova v kategórii osveta a kultúra
Ostatní nominovaní mladí dobrovoľníci, dostali knihu a ďakovný list za aktívnu dobrovoľnícku prácu.
Podujatia sa uskutočnilo vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Trenčianskeho samosprávneho kraja a dobrej spolupráce združení  Mladí pre Považskú z Považskej Bystrice, AK JB z Plevníka-Drienového, TOM z Dubnice nad Váhom.
Na záver aktu ocenenia Jozef Božík, druhý podpredseda TSK ocenil prácu mladých dobrovoľníkov, poďakoval im za svoj prínos pre dobrovoľníctvo a svoju spoločnosť, poprial všetkým prítomným veľa zdravia a  úspechov do ďalšej práce.