V roku 2017 bolo navrhnutých 18 dobrovoľníkov a 6 primátorov

Categories: DRTNK 2017,Novinky

V rámci 5. ročníka ocenenia Dobrovoľníka roka Trenčianskeho kraja sme obdržali 18 nominácii na ocenenie DRTNK a 6 primátorov a starostov, ktorých výberová komisia zhodnotí a navrhne na ocenenie v rámci 7 kategórii. Ďalšou kategóriou je verejná voľba, v ktorej môže široká verejnosť poslať svoj hlas, a tak oceniť navrhnutého dobrovoľníka prostredníctvom funkcie “Páči sa mi to” pod obrázkom na sociálnej sieti Facebook. Počet “Páči sa mi to” – lajkov rozhodne o tom, kto získa ocenenie Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja prostredníctvom verejného hlasovania na sociálnej sieti Facebook.

Hlasovať v rámci Verejnej voľby môžete prostredeníctvom Sociálnej siete Facebook na nami vytvorenej Facebookovej stránke https://www.facebook.com/dobrovolnik.org  v termíne do 30.4.2017.

Profily dobrovoľníkov môžete nájsť na našej stránke www.dobrovolnik.org v sekcií Nominanti 2017. V sekcii Nominanti 2017 je vytvorených 7 kategórii: Výchovná činnosť, Osveta a kultúra, Sociálna práca, Ekológia, Pracovník s mládežou, Starosta / Primátor, Dobrovoľný hasič.

Okrem výsledku verejného hlasovania budú zverejnené aj výsledky komisie k oceneniu dobrovoľníkov za štyri kategórie.

V prípade, že nemáte vytvorené Facebookové konto a chcete venovať svoj hlas jednému z uvedených dobrovoľníkov môžete tak urobiť prostredníctvom emailu alebo SMS. Pošlite email na 2017@dobrovolnik.org alebo SMS na číslo 0948 202 101 vo forme: Priezvisko nominovaného dobrovoľníka, kategóriu v ktorej je nominovaný. Môžete pre kategóriu použiť aj skratku (DAM – výchova deti a mládeže, SOCPA – sociálna práca, OSKU – osveta a kultúra, EKO – ekoloógia, PSM – pracovník s mládežou, DHZ – Dobrovoľný hasič, SAMO – primátor a starosta).

Za rok 2017 sú nominovaní na ocenenie: Tomáš Bořuta, Pavol Ďuriš, Michaela Krajčoviechová, Martin Trepáč, Filip Valach, Dominik Souhrada, Filip Pastorek, Petra Michalová, Nikolas Michalec, Ivan Sikorai, Matej Zámečník, Peter Rosina, Tomáš Vančík, Lukáš Kupček, Peter Galda, Štefan Beláň, Ján Jamborek, Alena Porubčanová. V kategórii primátor a starosta sú: Karol Janas, Milan Panáček, Peter Krajčoviech, František Matušík, Jozef Božik, Jozef Gašparek.

Rada mládeže Trenčianskeho kraja organizuje ocenenie dobrovoľníkov z Trenčianskeho kraja v spolupraci s Trenčianskym samosprávnym krajom, Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Rada mládeže Trenčianskeho kraja ako hlavný organizátor môže počas hlasovania dopĺňať info o navrhnutých dobrovoľníkoch.

Author: Martin Labudík