Slávnostne ocenenie dobrovoľníkov roka 2015 v Trenčíne

Categories: Bez kategórie,Novinky

“Všetko čo robíme je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala,” týmito slovami Matky Terezy otvorila moderátorka slávnostné oceňovanie Dobrovoľníka roka Trenčianskeho kraja za rok 2015. Dobrovoľníci si prevzali ceny v sobotu 27.2.2016 v Kongresovej sále Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). V poradí 4. ročník oceňovania dobrovoľníkov zorganizovala Rada mládeže Trenčianskeho kraja (RMTNK) v spolupráci Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne (TNUAD) a Dobrovoľníckym centrom Trenčín (DC TN).

Prítomní boli predseda TSK Jaroslav Baška, rektor TNUAD Jozef Habánik, predseda RMTNK Martin Labudík a zástupkyňa DC TN Hana Križková. Pozvanie prijal i poslanec TSK a zároveň primátor mesta Považská Bystrica Karol Janas, primátor mesta Bánovce nad Bebravou Marián Chovanec, poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Považská Bystrica Marián Sopčák, poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Trenčín Dominik Gabriel, dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov TNUAD Sergej Vojtovič, predseda Správnej rady Asociácie krajských rád mládeže Tibor Iró a riaditeľka kancelárie projektového riadenia z Rady mládeže Žilinského kraja Darina Čierniková. 

 

 

Po úvodnom privítaní a prednese básne sa prihovoril predseda TSK Jaroslav Baška: ,,Vážim si ľudí, ktorých jediným ocenením za to, čo robia je možno dobrý pocit a poďakovanie ľuďmi, ktorým svojou dobrovoľníckou prácou pomohli. Na druhej strane, máme v spoločnosti ľudí, ktorí by mohli za prácu dostať peniaze, ale robiť nechcú. To sú dva protipóly a ja chcem vyjadriť presvedčenie, že aj v budúcnosti budeme mať oveľa viac dobrovoľníkov ako tých, ktorí nechcú ani za plácu robiť. Chcem im všetkým poďakovať. Aj vďaka ich mravčej práci sa podarilo v kraji veľa vecí urobiť a pohnúť dopredu“. Dobrovoľnícku prácu vyzdvihol tiež rektor TNUAD Jozef Habánik a poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Trenčín Dominik Gabriel.

 

Predseda TSK v úvode slávnostného oceňovania odovzdal predsedovi RMTNK – Cenu predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a ďakovný list za aktívnu dobrovoľnícku prácu v oblasti rozvoja práce s mládežou v Trenčianskom samosprávnom kraji.

 

 

Potom nasledovalo samotné oceňovanie. Spolu bolo odovzdaných 13 ocenení v 6 kategóriách. Ocenenie Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja za rok 2015 v kategórií ,,Výchovná činnosť“ získal Matej Kuna, uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva Slavomír Turčáni. V kategórii ,,Osveta a kultúra“ si prevzal ocenenie Martin Labudík, uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získali Pavol Zlatoš a Slavomír Turčáni. V kategórií ,,Ekológia (ochrana a obnova životného prostredia a verejných priestorov)“ bol vyznamenaný Július Krčmárik, uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získali Martin Labudík a Tomáš Hulák. V kategórií ,,Sociálna oblasť“ získala ocenenie Martina Stachová, uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získala Stella Steinerová. V kategórií ,,Dlhodobá dobrovoľnícka práca“ bola ocenená Marta Šuriková, uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získal Ivan Sikorai. Aj v tomto ročníku mali možnosť ľudia a široká verejnosť vybrať jedného dobrovoľníka prostredníctvom hlasovania na sociálnej sieti – vybraným dobrovoľníkom v kategórií ,,Verejná voľba“ sa stal Matej Kuna z Trenčianskych Teplíc s počtom hlasov 443.

 

 

Program spestrilo hudobné vystúpenie folklórnej skupiny Limbora z Prečína, ale aj príjemne slova a verše Romana Bednára v podaní Kristíny Bizoňovej z Mládežníckeho parlamentu Mesta Púchov. Na záver sa predseda RMTNK Martin Labudík poďakoval prítomným, že prijali pozvanie, poprial dobrovoľníkom veľa síl pri ich činnosti a vyslovil želanie “aby sa všetci takto stretli o rok a mohli byť opäť ocenení ako dobrovoľník roka“.

 

V Trenčíne dňa 29.2.2016


Spracovali : RMTNK a OKaMV Ú TSK
Fotky:
Author: Martin Labudík