Kto sa stal dobrovoľníkom roka Trenčianskeho kraja?

Categories: Bez kategórie

Rada mládeže Trenčianskeho kraja už po štvrtý krát ocení prácu mladých dobrovoľníkov v rámci ocenenia Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja, ktoré pripravuje v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Dobrovoľníckym centrom Trenčín.

Predsedníctvo Rady mládeže Trenčianskeho kraja sa rozhodlo vytvoriť pracovnú skupinu pre výber dobrovoľníkov na cenenie. Všetci členovia prijali ponuku a vyjadrili svoj názor na ocenenie dobrovoľníkov v jednotlivých kategóriách

Nominácie hodnotila nezávislá hodnotiaca komisia, ktorá pracovala v zložení:
Katarína Cifriková (ZIPCEM Prievidza)
Peter Králik (ZKSM Bánovce nad Bebravou)
Lukáš Šándor ( TnUAD Trenčín)
Katarína Cibulová ( eRKo Rybany)
Eva Kováčová (CVČ PÚ)
Marián Rečičár ( PEAK Púchov)
Barbora Drblíková
Štefan Beláň (RMTNK)
Dominik Gabriel ( Mestský poslanec MsZ Trenčín ).

Na základe návrhov hodnotiacej skupiny predsedníctvo Rady mládeže Trenčianskeho kraja rozhodlo oceniť nasledovných dobrovoľníkov v jednotlivých kategóriách

V kategórii Dobrovoľník v oblasti výchovná činnosť (práca s deťmi a mládežou) ocenenie získal Matej Kuna. Uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získal Slavomír Turčáni

V kategórii Dobrovoľník v oblasti osveta, kultúra ocenenie získal Martin Labudík. Uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získali Pavol Zlatoš a Slavomír Turčáni

V kategórii Dobrovoľník v sociálnej oblasti ocenenie získala Martina Stachová. Uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získala Stella Steinerová.

V kategórii Dobrovoľník v ekológia (ochrana a obnova životného prostredia a verejných priestorov) ocenenie získal Július Krčmárik. Uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získali Martin Labudík a Tomáš Hulák.

Predsedníctvo Rady mládeže sa rozhodlo v kategórii Dlhodobá dobrovoľnícka práca oceniť Martu Šurikovú za jej aktívnu dlhoročnú dobrovoľnícku prácu v Trenčianskom kraji. Uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získal Ivan Sikorai.

Ako v predchádzajúcich ročníkoch aj v tomto roku mali možnosť mladí ľudia a široká verejnosť vybrať jedného dobrovoľníka na ocenenia prostredníctvom verejnej voľby – facebookového hlasovania. Vybraným dobrovoľníkom sa stal Matej Kuna z Trenčianskych Teplíc s počtom hlasov: 443. Mateja nominovala organizácia eRKo Trenčianske Teplice.

Author: Martin Labudík