Na ocenenie DRTNK sme obdržali 8 nominácii.

Categories: Bez kategórie

V rámci 4. ročníka ocenenia Dobrovoľníka roka Trenčianskeho kraja sme obdržali 8 nominácii, ktorých výberová komisia zhodnotí a navrhne na ocenenie v rámci 4 kategórii. Ďalšou kategóriou je verejná voľba, v ktorej môže široká verejnosť poslať svoj hlas, a tak  oceniť navrhnutého dobrovoľníka  prostredníctvom funkcie “Páči sa mi to” pod obrázkom na sociálnej sieti Facebook. Počet “Páči sa mi to” – lajkov rozhodne o tom, kto získa ocenenie Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja prostredníctvom verejného hlasovania na sociálnej sieti Facebook.

Hlasovať v rámci Verejnej voľby môžete prostredeníctvom Sociálnej siete Facebook na nami vytvorenej Facebookovej stránke https://www.facebook.com/dobrovolnik.org  v termíne do  15.2.2016.

Profily dobrovoľníkov môžete nájsť na našej stránke www.dobrovolnik.org v sekcií Nominanti 2015. V sekcii Nominanti 2015 sú vytvorené 4 kategórie: Výchovná činnosť, Osveta a kultúra, Sociálna práca, Ekológia.

Okrem výsledku verejného hlasovania budú  zverejnené aj výsledky komisie k oceneniu  dobrovoľníkov  za štyri kategórie.   

V prípade, že nemáte vytvorené Facebookové konto a chcete venovať svoj hlas jednému z uvedených dobrovoľníkov môžete tak urobiť prostredníctvom emailu alebo SMS. Pošlite email na 2015@dobrovolnik.org alebo SMS na číslo 0948 202 101 vo forme: Priezvisko nominovaného dobrovoľníka, kategóriu v ktorej je nominovaný. Môžete pre kategóriu použiť aj skratku (DAM – výchova deti a mládeže, SOCPA – sociálna práca, OSKU – osveta a kultúra, EKO – ekoloógia).

Za rok 2015 sú nominovaní na ocenenie: Stella Steinerová, Július Krčmárik, Pavol Zlatoš, Martin Labudík,  Martina Stachová, Tomáš Hulák, Slavomír Turčáni, Matej Kuna.

Rada mládeže Trenčianskeho kraja organizuje ocenenie dobrovoľníkov z Trenčianskeho kraja v spolupraci s Trenčianskym samosprávnym krajom, Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Dobrovoľníckym centrom Trenčín.

Rada mládeže Trenčianskeho kraja  ako hlavný organizátor môže počas hlasovania dopĺňať info o navrhnutých dobrovoľníkoch.

 

Author: Martin Labudík