Slávnostne ocenenie dobrovoľníkov roka 2013 v Trenčíne

Categories: DRTNK 2013

Dňa 22.2.2014 sa uskutočnilo dlhoočakávané podujatie Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja za rok 2013 v klube Lúč v Trenčíne. Hlavnými organizátormi podujatia boli Rada mládeže Trenčianskeho kraja, Jef Trenčín a Apache Entertainment. Hoci pomoc iným ľuďom sa dnes vidí len ojedinelo, Trenčania sa nenechali zahanbiť a ukázali, že pomáhať im nie je cudzie. Nominanti boli rozdelení do 5 kategórií: výchovná činnosť, ekológia, sociálna práca, osveta a kultúra a hlas ľudu.

Vybraným dobrovoľníkom v kategórii výchovná činnosť sa stala Anna Kacejová z Trenčína, ktorá sa venovala práci so skautskými dievčenskými oddielmi, pomáhala pri organizácii detského tábora, projektoch skautov a starostlivosti o skautský dom.

V kategórii ekológia ocenila porota Júliusa Krčmárika z Považskej Bystrice. Krčmárik sa pravidelne zapája do dobrovoľníckych činností, zbiera odpadky v okolí Považskej Bystrice, obnovuje lesné studničky a chodníky, podieľal sa na odstraňovaní následkov po záplavách v obci Píla.

Ocenenou v kategórií sociálna práca je Mária Machová z Trenčína, ktorá sa uplynulý rok zameriavala najmä na pomoc sociálne slabším rodinám, organizovala zbierky a rôzne aktivity pre tieto rodiny, pomáhala im v domácnosti.

V kategórií Osveta a kultúra vybrala a ocenila porota Ondreja Kubalu z Bánoviec nad Bebravou. Kubala robil nábor dobrovoľníkov, ktorých následne koordinoval pri projekte mládežníckeho centra v Bánovciach nad Bebravou. Ako predseda mládežníckeho parlamentu bol organizátorom dnes už pravidelných kultúrnych podujatí v meste, pomáha pri aktivitách skateboardovej komunity, založil občianske združenie Šhok, ktoré sa venuje mládeži.

Piatou kategóriou bol Hlas ľudu, v ktorom mohla verejnosť podporiť svojho favorita v online hlasovaní. Ocenenou bola Martina Jurčáková z Trenčína, ktorá získala najväčší počet hlasov. Jurčáková organizuje seminárnu časť valného zhromaždenia Európskej študentskej únie, ktoré sa bude konať na Slovensku, študentské diskusie a športové podujatia, koordinuje zahraničné vzťahy Študentskej rady vysokých škôl.

Ceny prišli odovzdať vzácni hostia:

– Marián Chovanec, primátor mesta Bánovce nad Bebravou (ekológia)

– Juraj Gerlici, riaditeľ úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (osveta a kultúra)

– Andrej Barborka, prezident Študentskej rady stredných škôl Slovenskej republiky (sociálna práca)

– Marta Kianicová, prorektorka pre vzdelávanie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (práca s mládežou)

– David Griffin, dekan City University of Seattle a Vysokej školy manažmentu v Trenčíne (verejné hlasovanie)

Divákov sprevádzali celým programom dvaja organizátori podujatia, Juraj Tilesch z Apache Entertainment a Janka Malejčíková z Jef Trenčín. Lahodné melódie zazneli vďaka klaviristke Lucii Záhradníčkovej a akordeonistovi Vladimírovi Gašparovi.

Sledujte nás aj nadaľej na Facebooku.

DSC_6702

Autor fotky: Andrea Viedenská

 

Author: Martin Labudík