Ocenenie Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja 2013 sa dostalo do druhej fázy

Categories: DRTNK 2013

Počas predchádzajúcich týždňov mali organizácie a skupiny možnosť nominovať mladých ľudí z Trenčianskeho kraja, o ktorých si myslia, že si zaslúžia toto ocenenie. Dňa 31.1.2014 sme nominácie uzavreli a s radosťou Vám predstavujeme navrhnutých dobrovoľníkov podľa kategórii za rok 2013:

Ekológia (ochrana a obnova životného prostredia a verejných priestorov)

Paulína Šebáková (ZO SZOPK)

Jozef Kozák (ZO SZOPK)

Andrej Rafaj (Puchovo dedicstvo)

Július Krčmárik (Odbor mladých matičiarov pri MOMS v PB)

Sociálna oblasť (pomoc znevýhodneným, seniorom, zdravotne postihnutým a pod.)

Mária Machová (Južania, o.z.)

Osveta a kultúra (participácia, kultúrne aktivity, obnova pamiatok, …)

Dominik Gabriel (Južania, o.z.)

Ondrej Kubala (SHOK BN)

Výchovná činnosť (práca s deťmi a mládežou)

Zuzana Budayová (Skauti TN)

Martina Jurčáková (Študentská rada vysokých škôl)

Petra Rendková (Študentská rada vysokých škôl)

Diana Jakubíková (Bánovce pre mladých)

Valéria Hamadová (eRKo Rybany)

Andrej Barborka (Študentská rada vysokých škôl)

Milan Zmeko (Literárny klub Galaxia, DU)

Beáta Orlická, ml. (Južania, o.z.)

Anna Kacejová (Skauti TN)

Jozef   Jurkovič (Erko PB)

Marek  Niejadlik (KcA TN)

Počas nasledovný dvoch týždňov odborná komisia vyberie dobrovoľníka v jednotlivých kategóriách. Okrem toho verejnosť môže hlasovať na sociálnej siete Facebook o favorita z pomedzi všetkých nominovaných. Podrobné  informácie o hlasovaní zverejníme už čoskoro.

 Vybraní dobrovoľníci budú ocenení dňa 22.2.2014 v Klube Lúč v Trenčíne, počas slávnostného odovzdávania cien spojeného s kultúrnym programom.

 

Author: Martin Labudík