Uzávierka nominácii skončila 30.3.2017 o 23.59h. Verejnú voľbu prostredníctvom hlasovania zverejníme v priebehu 2 týždnov. Ocenenie sa uskutoční 12.5.2017 v Trenčíne. Ďakujeme, že ste prejavili záujem o naše oceňovanie tých najaktívnejších. Keby ste mali akékoľvek otázky, prípadne chceli doplniť nejaké informácie k vašej nominácii, tak nás kľudne kontaktujte cez email 2017@dobrovolnik.org.